Uslovi korištenja

Portal Moderna proizvodnja (mp-mag.com) je otvoren korisnicima za kreiranje sadržaja. Za sve objave dati su odgovarajući obrasci za lagan unos podataka. Prilikom unosa bilo kojeg sadržaja treba voditi računa o ne povređivanju bilo čijih autorskih prava.

Blog

U kategoriji Blog i u odgovarajućim podkategorijjama se smještaju stručni članci. Članke mogu slati i korisnici portala, uvažavajući tematsko područje koje pokriva portal i vodeći računa o ne povrjeđivanju autorskih prava. Svi dijelovi članka (tekst, slike, …) ne smiju biti nelegalno preuzeti iz bilo kojih izvora. Elementi za objavu članka se mogu poslati preko predviđenih obrazca. Administrator stranice vrši pripremu i objavu članka.

Proizvodi

U kategoriji Proizvodi korisnici portala mogu slati objave svojih proizvoda. Objave su u formi članaka, sa mogućnošću postavljanja istaknute slike, koja se prikazuje na početnoj stranici nakon unosa objave. Elementi za članak za objavu proizvoda se mogu poslati preko predviđenih obrazca. Administrator stranice vrši pripremu i objavu članka.

Proizvođači i Dobavljači

Stranice Proizvođači i Dobavljači predstavljaju tabelarni prikaz firmi koje pošalju potrebne podatke za prikaz. Firma se može prijaviti u više raspoloživih kategorija. Također, firma može biti predstavljena i kao Proizvođač i kao Dobavljač. Firme se mogu prijaviti preko predviđenih obrazaca. Administrator stranice unosi podatke u tabele.

Događaji

Stranica Događaji predstavlja tabelarni prikaz objava događaja. Objave se šalju preko predviđenih obrazaca. Administrator stranice unosi podatke u tabele.

Vijesti

U kategoriji Vijesti se smještaju vijesti vezane za mašinsku/strojarsku proizvodnu djelatnost. Članke mogu slati i korisnici portala, uvažavajući tematsko područje koje pokriva portal i vodeći računa o ne povrjeđivanju autorskih prava. Elementi za objavu članka se mogu poslati preko predviđenih obrazca. Administrator stranice vrši pripremu i objavu članka.

Forumi

Svi korisnici portala Moderna proizvodnja mogu pregledavati objave na forumima. Prijavljeni korisnici mogu otvarati teme za diskusiju i pisati odgovore na sve teme.

Komentari na članke, kao i sadržaj foruma koji unose korisnici predstvlja njihov lični stav, a ne nužno i stav portala Moderna proizvodnja. Administratori mp-mag.com zadržavaju pravo da bez obrazloženja uklone sve sadržaje za koje smatraju da su iz bilo kojih razloga neprimjereni za objavu na ovom portalu.

Navedeni uslovi korištenja se mogu mijenjati. Za važeće se smatraju oni koji su trenutno objavljeni na portalu.