Posts Tagged ‘ mašinska obrada ’

Moderna proizvodnja – start

14/6/2015
Moderna proizvodnja

Ovaj članak je kratko predstavljanje online magazina Moderna proizvodnja. Portal Moderna proizvodnja je namijenjen sudionicima u oblasti mašinske proizvodnje. Želja nam je da portal bude interesantan kako proizvodnim firmama, tako i njihovim dobavljačima. Portal je napravljen kao dvojezični. Osnovni jezik je označen kao (BS/HR/SR/ME – bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski), koji se odnosi na region na
[nastavite čitati…]