Posts Tagged ‘ glodanje ’

Glodanje sa velikim posmacima

14/6/2015
Glodanje sa velikim posmacima

Kod glodanja sa glavama za velike posmake obrada se odvija sa posmacima 2-3 puta većim nego kod konvencijalnog glodanja, sa malim dubinama rezanja. Napadni ugao rezne oštrice je izuzeno mali. Debljina strugotine se održava konstantna. Otpori rezanja su usmjereni u aksijalnom pravcu vretena čime se smanjuju vibracije i produžava postojanost alata. Svojom geometrijom i reznim
[nastavite čitati…]