Postavljanje video objave

12/6/2015 | Kategorije: Video

U ovoj kategoriji se postavljaju video objave. Na stranici Objava videa se nalati obrazac za slanje svih elemenata potrebnih za objavu videa. Zadnje objave se prikazuju na početnoj stranici. Također, u ovoj kategoriji se mogu postavljati i objave videa izdvojene iz članaka objavljenih u drugim kategorijama.

Autor: mp-mag

Komentarišite