Objava vijesti

Na ovoj stranici možete poslati podatke za objavu vijesti. Objava će biti postavljena u kategoriji Vijesti. U donjem obrascu se nalaze polja za unos objave na obje jezičke varijante – BS/HR/SR/ME i EN (opcionalno).

Za unos stavki za objavu vijesti, molimo da popunite sljedeća polja:

Podaci o pošiljaocu
Podaci o vijesti

Postavlja se ispod članka.

Pretražite...

Maksimalna veličina 10MB. Dozvoljeni fajlovi: jpg, jpeg, png, gif.

Pretražite...

Maksimalna veličina 10MB. Dozvoljeni fajlovi: docx, doc. Molimo da naznačite pozicije slika, ako se one unose odvojeno.

Pretražite...

Maksimalna veličina 10MB. Dozvoljeni fajlovi: docx, doc.

Unesite naredni
Pretražite...

Maksimalna veličina 10MB. Dozvoljeni fajlovi: jpg, jpeg, png, gif.

Please wait...

Potvrda o prijemu podataka će biti poslana na email adresu pošiljaoca, sa približnim rokom objave na portalu.

Ako imate pitanja ili problema sa slanjem ovih podataka, molimo da nas kontaktirate na email adresu info@mp-mag.com.

Cijenimo Vaš interes za objavu vijesti na mp-mag.com.