Objava videa

Na ovoj stranici možete poslati link za objavu Vašeg videa. Objava će biti postavljena u kategoriji Video.

Za unos stavki za objavu videa, molimo da popunite sljedeća polja:

Podaci o pošiljaocu
Podaci o videu

Link za unos u polju "Objavio (ime i prezime)"

Please wait...

Potvrda o prijemu podataka će biti poslana na email adresu pošiljaoca, sa približnim rokom objave na portalu.

Ako imate pitanja ili problema sa slanjem ovih podataka, molimo da nas kontaktirate na email adresu info@mp-mag.com.

Cijenimo Vaš interes za objavu videa na mp-mag.com.