Objava događaja

Na ovoj stranici možete poslati podatke za objavu događaja. Objava će biti postavljena u tabeli na stranici Događaji.

Za unos stavki za objavu događaja, molimo da popunite sljedeća polja:

Podaci o pošiljaocu
Podaci o događaju
Please wait...

Potvrda o prijemu podataka će biti poslana na email adresu pošiljaoca. Dogđaj će biti objavljen na portalu u roku od 24 sata.

Ako imate pitanja ili problema sa slanjem ovih podataka, molimo da nas kontaktirate na email adresu info@mp-mag.com.

Cijenimo Vaš interes za objavu događaja na mp-mag.com.