HSC-HPC-MTC tehnike obrade rezanjem

20/7/2015 | Kategorije: Blog, Proizvodne tehnologije

HSC, HPC i MTC tehnike obrade rezanjem spadaju u savremene obradne procese koji su maksimalno prilagođeni konkretnim uslovima obrade i željenim rezultatima.

HSC-HPC-MTC
High Speed Cutting (HSC) je metod obrade koji karakterišu velika brzina rezanja i posmak, uz manju dubinu rezanja. Za ovu obradu je potrebno obezbjediti izrazitu krutost mašine, bez vibracija tokom obrade. Vreteno mašine mora imati veliku brzinu i koncentričnost. Sistem alat-držač alata mora biti precizan sa velikom koncentričnosti. Također, radni komad mora biti tako stegnut da je obezbijeđena stabilnost i spriječene vibracije.

High Performance Cutting (HPC) je metod obrade kojim se postiže maksimalan učinak odstranjivanja materijala, tj. maksimalna količina odstranjenog materijala po jedinici vremena. U odnosu na konvencionalnu obradu brzina rezanja i posmak su veći, ali su manji u odnosu na HSC obradu. Također, u odnosu na HSC obradu, dubina rezanja je veća. Kada govorimo o mašini može se reći da je potrebno vreteno manje brzine i velike snage.

Multi Task Cutting (MTC) obrada je prilagođena za mašine manje snage, kao i za pogonjene alate. Također ova obrada ima primjenu na mašinama veće snage ali sa nestabilnim uslovima obrade. Brzina rezanja je manja u odnosu na HSC obradu. Otpori rezanja su manji u odnosu na HPC obradu.

Autor: mp-mag

Tagovi: , ,

Komentarišite