Glodanje sa velikim posmacima

14/6/2015 | Kategorije: Blog, Proizvodne tehnologije

Glodanje sa velikim posmacimaKod glodanja sa glavama za velike posmake obrada se odvija sa posmacima 2-3 puta većim nego kod konvencijalnog glodanja, sa malim dubinama rezanja. Napadni ugao rezne oštrice je izuzeno mali. Debljina strugotine se održava konstantna. Otpori rezanja su usmjereni u aksijalnom pravcu vretena čime se smanjuju vibracije i produžava postojanost alata.

Svojom geometrijom i reznim karakteristikama sistem glava i pločica za velike posmake kod izrade alata je postao zamjena za glave sa tradicionalnim okruglim pločicama. Ovaj sistem je tu pokazao veliku efikasnost u obradi otvora i džepova. Također veliki učinak skidanja materijala se postiže i kod čeonog (ravnog) glodanja, kao i kod glodanja pod uglom i glodanja punim profilom glodačke glave. Poseban doprinos sistemu glodanja sa velikim posmacima daju nove CNC mašine koje svojom snagom i krutošću omogućavaju ovaj proces.

Pločice za glodanje sa velikim posmacima imaju jaku reznu geometriju, velik radijus i povećane su debljine. Na tržištu se se ove pločice pojavljuju u nekoliko različitih oblika.

Potrebno je naglasiti da se glave za glodanje velikim posmacima izrađuju u varijantama kako sa jednostranim pozitivnim pločicama, tako i dvostranim negativnim pločicama. Često se upotrebljavaju negativne pločice sa pozitivnom geometrijom, koje imaju povećanu debljinu i jačinu. Značajan je također i dupli broj reznih vrhova u odnosu na jednostrane pločice. Neke dvostrane pločice se pokazuju i kao izuzetno pogodne u smislu smanjenja otpora rezanja.

Glodačka glava za velike posmake sa negativnim pločicama

Glodačka glava za velike posmake sa negativnim pločicama


Glodačka glava za velike posmake sa pozitivnim pločicama

Glodačka glava za velike posmake sa pozitivnim pločicama

Prema svemu navedenom, glodanje sa velikim posmacima može da poveća produktivnost obrade pa je vrijedno detaljnog razmatranja. Prije svega, potreban je uvid u podobnost raspoloživih mašinskih kapaciteta za ovaj sistem glodanja. Kod samog procesa je potrebno obratiti pažnju na njegove specifičnosti radi pravilne implementacije, kako bi se maksimalno iskoristile sve pogodnosti.

Autor: mp-mag

Tagovi:

Komentarišite