Arhiva za Septembar 2015

Obrada bez upotrebe sredstva za hlađenje

17/9/2015
dry machining

Obrada bez upotrebe sredstva za hlađenje (dry machining) se često razmatra u tehnologiji obrade materijala skidanjem strugotine. Ovakva vrsta obrade zasigurno može imati svoju ekonomsku opravdanost. Značajna je također njena prednost sa ekološke tačke gledišta. Da bi se primijenila obrada bez upotrebe sredstva za hlađenje potrebno je obezbijediti sljedeće uslove: reducirati stvaranje toplote prilikom obrade,
[nastavite čitati…]